Regulamentul concursului „PE GUSTUL CLUJULUI”

Organizat pe pagina de Facebook a EBS Radio

1. ORGANIZATOR

ENTIRE BROADCASTING SYSTEM S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Anton Pann, nr. 28-30, cod fiscal RO 38338824 înregistrată la Oficiul Registrul Comențului cu numărul J12/6000/2017, organizează începând cu 8 iunie 2020, concursuri săptămânale cu premii, prin intermediul postului EBS Radio și a paginii de Facebook a EBS Radio.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul ebsradio.ro, secțiunea Consursuri şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul EBS Radio.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul se desfasoară, în perioada 8 iunie 2020 – 10 iulie 2020, de luni până vineri, pe pagina de Facebook a EBS Radio, conform programarii listate pe pagina CONCURS de pe ebsradio.ro.

3. VALOAREA PREMIILOR

Valoarea totală saptămânală a celor 3 premii va fi de 450 de RON, împărțiți după cum urmează: un premiu de 200 de lei, unul de 150 de lei și unul de 100 de lei, constând în vouchere, în baza cărora se pot achiziționa produse de la partenerii EBS Radio.

4. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 8 iunie 2020 și se află în lista de urmăritori ai paginii de Facebook EBS Radio de la adresa https://www.facebook.com/ebsradio.ro/. Premiile oferite nu sunt transmisibile. Numai participanții pot castiga premiile în mod direct și sunt singurii care au dreptul de a le revendica. Participarea la concurs în numele altei persoane nu este permisă.

Nu au dreptul să participe la concurs salariaţii, colaboratorii cu contract şi rudele angajaților ENTIRE BROADCASTING SYSTEM S.A. și ai Partenerilor, până la gradul II.

5. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

  1. Fiecare persoană participă la concurs prin răspunsuri (comentarii) la postarea zilnică de pe pagina Facebook a EBS Radio, în limita unui singur răspuns pe zi. Fiecare răspuns zilnic va crește sansele de câstig.
  2. Orice persoană poate câştiga un singur premiu la fiecare două săptămâni de concurs, care constă într-un voucher de cumparaturi oferit de partenerii EBS Radio.
  3. Atribuirea premiilor se va face live pe pagina de Facebook EBS Radio,prin tragere la sorți pe random.org, în fiecare zi de luni ce urmează săptămânii de concurs, în cadrul emisiunii Brunch Time. Participa la concurs autorii comentariilor trimise în perioada luni ora 08:00, si vineri ora 24, ora României (indicată de către pagina FB).

6. VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Validarea câștigătorilor se va face  prin publicarea numelor pe pagina de Facebook a EBS Radio. Ulterior, în termen de 48 de ore, fiecare câștigător va lăsa într-un mesaj privat numarul de telefon și adresa de mail la care vor fi contactați pentru detalii.

7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul REGULAMENT, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea din concurs a concurenţilor.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.

ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: stare de urgență, pandemii, incendii, greve şi blocade, cutremure, dezastre naturale de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

10. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Cluj-Napoca.

11. PUBLICAREA REGULAMENTULUI OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului precum și programarea partenerilor EBS Radio va fi publicat pe site-ul ebsradio.ro începând cu data de 7 iunie 2020.