Ministerul Educației a cerut retipărirea manualului de Geografie în care apar erori

Manualul de Geografie pentru clasa a VI-a va fi retipărit în totalitate, la cererea Ministerului Educației, după ce au fost găsite mai multe erori.

Editura Didactică și Pedagogică va retipări toate cele 148.000 de manuale de Geografie pentru clasa a VI-a

Ministerul Educației Naționale a anunțat că a solicitat Editurii Didactice și Pedagocice retipărirea manualului de Geografie pentru clasa a VI-a care conține multiple greșeli. Retipărirea tuturor celor 148.000 de manuale se va face pe cheltuiala editurii.

Inițial, MEN a precizat că va fi realizată o erată tipărită pentru manualul de Geografie de clasa a VI-a, erată care va fi trimisă în școli până la începutul anului școlar, astfel încât elevii să primească odată cu manualul cu greșeli și erata în cauză.

„Toate costurile (pentru retipărirea manualului – n. red.) vor fi suportate de Editura Didactică și Pedagogică, care își rezervă dreptul de a-i acționa în instanță pe cei vinovați pentru daunele aduse. Precizăm că decizia de retipărire a manualelor de Geografie pentru clasa a VI-a vine după o analiză amănunțită, în urma căreia s-a constatat că multiplele erori nu pot fi corectate printr-o simplă erată”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației.

O cercetare amănunțită pentru a vedea în ce etapă a procesului de scriere, evaluare sau editare au apărut erorile din manual a fost demarată la nivelul ministerului.

„Pentru a preîntâmpina reiterarea unor astfel de situații, Ministerul Educației Naționale se va asigura că toţi evaluatorii care au avut erori în activitatea desfășurată într-o etapă a procesului de evaluare nu vor mai avea dreptul de a participa la selecția pentru evaluări viitoare. În plus, contractul de colaborare semnat cu evaluatorii de manuale prevede că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract atrage răspunderea părții în culpă. Activitatea redactorului din cadrul Editurii Didactice și Pedagogicecare a lucrat la manualul de Geografie de clasa a VI-a va fi supusă analizei Comisiei de Disciplină”, se arată într-un comunicat al MEN.

Mai mult, acolo unde acest lucru este posibil, Ministerul Educației va acționa în instanță autorii, redactorii sau evaluatorii manualelor, în funcție de etapa în care s-au produs erorile, pentru daunele aduse.

Sursa foto: pixabay.com

Ne poți asculta și aici: