Live
EBS Radio cover
Cluj Sounds Better
EBS Radio

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îndeamnă la grevă administrativă, nemulțumit de bugetul pe 2019

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, îndeamnă administrațiile publice locale din țară nemulțumite de bugetul pe 2019 la grevă administrativă.

„Fac apel la administrațiile publice locale care se regăsesc în situații similare nouă și le propun intrarea în grevă administrativă, ca reacție față de abuzurile noii Legi a bugetului de stat”, susține Alin Tișe, într-un comunicat de presă.

Șeful CJ Cluj susține că mecanismele de împărțire a bugetelor sunt lipsite de transparență și că singurele informații la care are acces indică noi cheltuieli pentru Consiliul Județean. „Singurele informații la care avem acces indică o încărcare majoră a bugetului Consiliului Județean Cluj cu cheltuieli pe care nu le-am mai avut, iar capitolul investiții este pus serios în dificultate. Aceste cheltuieli adăugate înseamnă aproximativ 35 de milioane de euro, sumă care, de fapt, nu se va mai putea regăsi în investiții. Pentru noi, 35 de milioane de euro este dublul bugetului pe care anul trecut l-am avut la dispoziție pentru drumuri județene. Mecanismele de împărțire a bugetelor sunt total lipsite de transparență și ne sunt refuzați toți indicatorii necesari creionării bugetului județean, înainte de adoptarea de către Parlament a Legii bugetului de stat, fără vreo șansă pentru amendamente. Practic, vom fi puși în fața faptului împlinit”, susține Alin Tișe.

Bugetul autorităților locale, avizat de comisii

Comisiile parlamentare reunite de buget-finanţe au dat, ieri, raport favorabil pentru bugetul autorităților locale, conform prevede incluse în Legea bugetului de stat pentru 2019, potrivit Mediafax.

Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14,7431 miliarde de lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care 938,6 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și 1,6652 miliarde de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București.

În plus, 600 de milioane de lei din aceasta sunt destinați finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe astfel: 30% din sumă în funcție de lungimea drumurilor și 70% din sumă invers proporțional cu capacitatea financiară a județelor, iar repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale se face, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor.

De asemenea, 11,36 miliarde de lei au fost alocați pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, iar 178,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate.

„În anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, se repartizează începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, partea I, a prezentei legi, următoarele cote: a) 15% la bugetul local al județului; b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; c) 17,5% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor. Suma corespunzătoare cotei de 7,5%, din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean”, arată proiectul de buget adoptat de Comisiile parlamentare, marți noapte.

În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2019 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

„Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, într-un cont distinct. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ”, menționează noul proiect de buget.

Din suma corespunzătoare cotei de 17,5%, cumulată cu suma corespunzătoare cotei de 18,5% din Legea nr.273/2006, încasată anterior publicării prezentei legi, se repartizează bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în completarea veniturilor proprii, proporțional cu necesarul stabilit pe total județ, pentru asigurarea unui buget de funcționare, astfel: a) 450 lei/ locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 275 milioane lei/an/județ; b) nu mai puțin de 12 milioane lei/an/municipiu; c) nu mai puțin de 6 milioane lei/an/oraș; d) 1.000 lei/locuitor/an pentru comune, dar nu mai puțin de 2 milioane lei/an/comună.

Te-ar mai putea interesa

X
X
X