Comuna Mintiu Gherlii intră în carantină de luni dimineață de la ora 05:00

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât intrarea în carantină a comunei Mintiu-Gherlii după ce rata de incidență a cazurilor de COVID-19 a ajuns aici la 10,33 cazuri la mia de locuitori.

 

Și municipiul Gherla este în carantină începând din 5 noiembrie, iată măsurile detaliate de autorități cu privire la această măsură:

Tranzitarea localității va fi permisă, însă fără ca cei care fac acest lucru să oprească. Cei care ies din localitate trebuie să prezinte fie documente de la angajator, fie o declarație pe proprie răspundere, dacă au alte urgențe. Declarația poate fi descărcată sau copiată de mână de aici.

În/Din zona menționată este permisă intrarea/ieșirea pentru:

  • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
  • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor;
  • persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
  • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
  • elevii care au domiciliul în zona menționată și care urmează cursurile unor unități de învățământ din alte unități administrativ-teritoriale pentru care nu este dispusă măsura de carantină zonală,
  • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • urgențe medicale;

Toate persoanele menționate vor prezenta autorităților competente un document din care să rezulte calitatea de elev, legitimație de serviciu valabilă, adeverință de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declarație din care să rezulte motivul justificat al deplasării.

Este permisă tranzitarea localităților menționate, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în aceste localități.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona menționată, prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale.

Ne poți asculta și aici: