Consorțiul Universitaria solicită semnarea unui pact național pentru învățământul superior pe minimum 20 de ani și creșterea finanțării pe student

Consorțiul Universitaria, reunit la București în acest weekend, solicită și revenirea la cele trei categorii de universități, și anume: de cercetare avansată și educație, de educație și cercetare științifică și universități centrate pe educație.

Universitățile membre ale Consorțiului, respectiv Universitatea din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Vest din Timișoara, au evidențiat situarea lor constantă în primele 2-4% dintre cele 27.000 de universități din lume în clasamentele internaționale cu cea mai mare notorietate.

În urma dezbaterilor, Consorțiul Universitaria consideră esențială și necesară promovarea de către Ministerul Educației Naționale a unei abordări strategice și asigurarea, împreună cu marile universități din România, a unui pact național pentru învățământul superior și pentru cercetare, cu obiective strategice prioritizate și orientate pe termen lung, de minimum 20 de ani. Reprezentanții universităților susțin că lipsa abordării strategice și rămânerea la politicile reactive este falimentară.

De asemenea, se solicită revenirea la cele trei categorii de universități, respectiv cele de cercetare avansată și educație, de educație și cercetare științifică și universități centrate pe educație, și „renunțarea la politicile de generalizare prin compromisuri în sfera calității învățământului”.

Mai mult, reprezentanții celor cinci mari universități membre ale Consorțiului au atras atenția asupra necesității creșterii finanțării pe student în vederea alocării, în timp, a unor niveluri similare celorlalte țări europene.

„În condițiile crizei economice, acest deziderat se poate realiza chiar și prin menținerea anvelopei actuale de finanțare și creșterea treptată, într-un interval de 5-10 ani, a finanțării pe student echivalent corelată cu scăderea corespunzătoare a numărului de locuri finanțate”, se arată într-o declarație comună.

Consorțiul va solicita Ministerului Educației Naționale operarea unor schimbări legislative care să permită accesul la Joint Degree, simplificarea procedurilor pentru Double Degree și finanțare suplimentară pentru universitățile din România care aplică în vederea constituirii de Rețele Universitare Europene.

Cele cinci mari universități solicită și creșterea calității sistemului preuniversitar de învățământ din România prin introducerea dublelor specializări la nivelul programelor academice de studiu care oferă profesionalizare și calificare superioară pentru profesia didactică.

Mai mult, Consorțiul Universitaria solicită ca repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2019/2020 și alocarea locurilor sau a granturilor finanțate de la bugetul de stat pentru studiile universitare de doctorat în vederea admiterii din anul 2019 să aibă la bază rezultatele din ranking-urile internaționale de prestigiu, în condițiile absenței unui clasament la nivel național.

Participanții la dezbateri solicită și emiterea unui Ordin de Ministru prin care să se revină la posibilitatea de înmatriculare a studenților străini până la finalul semestrului întâi al anului universitar.

Cele cinci universități vor realiza și un demers comun către Ministerul Educației Naționale pentru fundamentarea cerinței de exceptare a universităților de la obligația de a diminua cheltuielile materiale cu 10% până la sfârșitul anului 2018, conform legii.

Și studenții din Consorțiul Universitaria au avut propuneri. Aceștia cer modificarea Legii Educației Naționale, astfel încât să se acorde subvenție pentru cămine și cantine și pentru studenții înmatriculați la învățământul cu taxă. Aceștia au mai propus posibilitatea cumulării burselor statului cu bursele acordate pe criterii generale și inițierea unei dezbateri în privința modificării Legii Educației Naționale astfel încât să se asigure prezența studenților în raport de 25% în alegerea rectorului.

Ne poți asculta și aici: