33 de proiecte în valoare de 150 de milioane de euro, la Dej

Parcul Balnear Toroc din Dej se va extinde pe o suprafață de 10 hectare și va fi parte a unei zone de tratament.

Investiția este cuprinsă în bugetul pe acest an al municipiului. Potrivit primarului Morar Costan, proiectul în valoare de 7 milioane de euro mai include, pe lângă extinderea Parcului Balnear Toroc, realizarea unor bazine cu apă sărată și a unei parcări de aproximativ 200 de locuri.

Tot în acest an, municipalitatea dejeană își propune să înceapă amenajarea unui spațiu de recreere pe 2 hectare, în zona străzii Ecaterina Teodoroiu. Aceste investiții vor beneficia de finanțare externă, alături de alte 30 de proiecte care vizează partea de învățământ, sănătate, transport public nepoluant și reabilitare de străzi.

Bugetul Dejului pe acest an a fost aprobat recent, iar veniturile totale se ridică la peste 250 de milioane de lei. Principalele investiții vor fi realizate din fonduri europene și guvernamentale nerambursabile, în valoare de 150 de milioane de euro.

Lista celor 33 de proiecte ale Dejului 

1. Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 intersecție str. I.P. Reteganu, -Pod Someș- str. Libertății, -str. Bistriței până la limita administrative teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza Transurb Dej și modernizare Autobază Transurb SA
2. Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej -Străzile: Mihai Viteazu, Minerilor, Albăstrelelor, Țibleșului, Eroilor, Pinticului
3.Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon în zona centrală a municipiului Dej
4. Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de str. Unirii, str. Dobrogeanu Gherea, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Avram Iancu, Str. George Cosbuc, str. Regina Maria, str. Mircea cel Bătrân, str. Mărășești (intre Mircea cel Batran si Gh.Sincai), str. Gheorghe Sincai, Str. 1 Mai (intre Str. George Cosbuc si Str. I.P.Reteganul), str. Crângului.
5. Dezvoltarea infrastructurii de transport alternativ În municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej.
6. Îmbunătățirea transportului public și nemotorizat în municipiul Dej
7. Extindere rețele de apă și canalizare (proiect derulat împreună cu Compania de Apă Someș-Tisa).
8. Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public al Municipiului Dej.
9. Reabilitarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Junior, municipiul Dej, strada Înfrățirii nr. 30
10. Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, strada Aurora, nr.3
11. Reabilitarea și dotarea creșei din Municipiul Dej, strada Regina Maria, nr.19
12. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice cu destinație școală, situate în strada Aurora, nr.5, corp B Școala Gimnazială Avram Iancu
13. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice cu destinație școală, situate în strada Mixandrelor, nr. 2A, Dej, județul Cluj
14. Creșterea eficienței energetice a clădirii publice Școala Gimnazială Mihai Eminescu Dej, strada Avram Iancu, nr. 2-4
15. Construirea unei clădiri cu destinația școală clasele V-VIII pentru Școala gimnazială nr.1 Dej
16. Reabilitarea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale nr. 1, Dej
17. Reabilitarea și modernizarea Liceului Tehnologic „Someș” Dej, Municipiul Dej, județul Cluj
18. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuși, Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic
19. Reabilitarea și dotarea noii locații a ambulatoriului spitalului municipal Dej.
20. Îmbunătățirea accesului populației din județul Cluj la servicii medicale de AMBULATORIU
21. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din str. Fragilor nr.8, municipiul Dej-𝐁𝐚𝐥𝐭𝐚
22. Creșterea calității vieții populației municipiului Dej prin construirea și dotarea centrului cultural – recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din cartierul Dealul Florilor –𝐏ă𝐫𝐜𝐮𝐥𝐞ț 𝐬𝐭𝐫. 𝐄𝐜𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐨𝐢𝐮
23. Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din 𝐏𝐚𝐝𝐮𝐫𝐞𝐚 𝐁𝐮𝐧𝐠𝐚𝐫, Municipiul Dej
24. Creșterea calității vieții în municipiul Dej prin construirea și dotarea centrului social, recreativ și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din zona acestuia- TOROC
25. Decontaminare sit istoric 𝐂𝐄𝐒𝐎𝐌
26. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din strada Dealul Viilor, nr.14, din Municipiul Dej, județul Cluj
27. Construire sala de sport școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Avram Iancu, Corp B, strada Aurora, nr. 5, municipiul Dej, județul Cluj
28. Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocrației la nivelul Municipiului DEJ”
29. Construire baza sportivă tip 1 strada Câmpului nr. 3, municipiul Dej- 𝐎𝐛𝐨𝐫.
30. Construire bloc ANL strada Fericirii (cartier Dealul Florilor).
31. Sală de educație fizică școlară în Municipiul Dej, jud. Cluj, str. Nicolae Iorga nr. 5”- proiect finalizat, obiectiv predat spre administrare
32. Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Arlechino, municipiul Dej proiect finalizat – obiectiv predat spre administrare
33. Bazin didactic de înot în Municipiul Dej, jud. Cluj, str. Nicolae Titulescu nr. 16/D – proiect finalizat, obiectiv predat spre administrare

 

Ne poți asculta și aici: