72 de studenți ai UMF Cluj, proveniți din medii defavorizate, beneficiază de burse

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a implementat un program prin care oferă sprijin studenților care au probleme financiare. Bursele sunt oferite pentru a-i ajuta pe studenți și pentru a reduce abandonul.

Inițiativa face parte din proiectul MEDWORK – Corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii și creșterea incluziunii sociale a studenților aflați în situații de risc și abandon universitar.

Astfel, 72 de studenți ai UMF „Iuliu Hațieganu” au primit câte o bursă în valoare de 800 lei. Universitatea a investit și în îmbunătățirea serviciilor de consiliere și dezvoltare personală, prin elaborarea de materiale de consiliere axate pe competențe transversale pentru 100 de studenți cu situație materială dificilă sau cu probleme de sănătate.

Astfel, au fost organizate două sesiuni de training, în care au fost abordate subiecte precum gestionarea eficientă a stresului, strategii de luare a deciziilor, managementul timpului, creșterea încrederii de sine și comunicare asertivă.

De asemenea, s-a oferit consiliere personalizată pentru studenții aflați în situații de risc de abandon în contextul pandemic actual.

Tot prin acest proiect, a fost finalizată o analiză privind inserția absolvenților pe piața muncii a serviciilor de sănătate, iar o echipă de cadre didactice cu expertiză internațională au contribuit la corelarea mai bună a specializărilor universității cu cerințele angajatorilor, printr-o analiză aprofundată a curriculumului și elaborarea de propuneri de modernizare a planurilor de învățământ din cadrul ofertei universitare.

„Ne-am implicat în acest proiect cu scopul de a elabora o strategie prin care toți tinerii din cadrul universității noastre să poată finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură economică sau socială. Odată admiși la UMF, foarte puțini studenți aleg să renunțe la studii și de obicei o fac cei care nu reușesc să țină pasul cu programul și volumul de studiu. Ar fi păcat ca un student bun, care și-a ales această vocație din pasiune, să nu-și poată finaliza studiile din motive materiale. Sperăm că acest program va face o diferență pentru studenții noștri, le va da mai multă încredere și îi va ajuta să își poată finaliza parcursul educațional și să se integreze cu ușurință pe piața muncii, după absolvire”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, directorul acestui proiect.

 

 

Ne poți asculta și aici: