Declarația pe proprie răspundere, necesară la deplasări, a fost simplificată

Modelul declarației pe proprie răspundere necesară pentru deplasări pe perioada stării de urgență a fost actualizat.

Astfel, în declarație se va completa adresa locuinței în care persoana locuiește în fapt, indiferent dacă este identică sau nu cu cea menționată în actul de identitate.

De semenea, se vor menționa locurile în care persoana se deplasează, în ordinea în care aceasta intenționează să-și desfășoare traseul.

Documentul poate fi redactat/completat de pe PC sau laptop în câmpurile predefinite, în formatul PDF, necesitând ulterior tipărirea și semnătura olografă a titularului.

Documentul poate fi tipărit și completat de mână în câmpurile predefinite, necesitând totodată semnătura olografă a titularului.

De asemenea, declarația pe proprie răspundere poate fi scrisă integral de mână, cu preluarea tuturor elementelor din modelul declarației pe proprie răspundere pus la dispoziție.

Declarația pe propria răspundere se poate descărca aici

Adeverință angajator se poate descărca aici

 

Sursa foto:Poliția Cluj