Lucrări de întreținere pe drumul județean 109S – Deușu – Sânmărtin – Giula

Lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 109S (DJ 109A) – Deușu – Sânmărtin – Giula. Scopul acestora este de a contribui la asigurarea unei circulații normale, în condiții de deplină siguranță. Lucrările vizează sectorul de drum cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 10+000.

„Urmărim să asigurăm locuitorilor din zonă și celor care tranzitează acest sector condiții optime de circulație. Acest drum face legătura între drumul județean DJ 109, pe direcția Borșa, şi drumul județean 109A, spre Chinteni și Cluj-Napoca, prin localitatea Deușu.”, a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Urmează, astfel, a fi executate operațiuni constând în frezarea zonelor deteriorate, plombări cu îmbrăcăminți asfaltice, colmatarea rosturilor, tratarea burdușirilor, aducerea la profil a acostamentelor, refacerea terasamentelor deteriorate, ridicarea la cote a căminelor carosabile, curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor. Totodată, vor avea loc tăierea vegetației și a lăstărișului din vecinătatea platformei drumului, vopsirea capetelor de podețe, înlocuirea de podețe, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere, montarea de borne kilometrice, completarea de acostamente, reprofilarea drumurilor laterale cu cilindrare și adaos de material, accese la proprietăți și așternere de covor asfaltic pe sectoare. În această fază, se execută casete în vederea lărgirii căii carosabile, acolo unde situația impune acest lucru.

Lucrările se derulează exclusiv în zilele în care condițiile meteorologice sunt favorabile și permit executarea acestor tipuri de operațiuni de întreținere.

Ne poți asculta și aici: