Studenții de la UMF Cluj vor susține examenele online

Cei peste 7.000 de studenți ai Universității de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca vor da exemenele în spațiul virtual.

UMF „Iuliu Hațieganu” a adoptat o serie de proceduri care permit multiple metode de examinare online.

Astfel, vor fi susţinute online toate examenele studenţilor din ciclul de licenţă şi de master, atât sesiunea aferentă semestrului II, cât şi cea de reexaminare. Examenul de licență, sesiunea septembrie 2020, se va putea de asemenea desfășura online, dacă situația epidemiologică o va impune.

Studenţii îşi vor susţine examenele oral, pe platforma Microsoft Teams. Le vor fi evaluate atât cunoştinţele teoretice, cât şi cele practice. La disciplinele clinice se va folosi examenul clinic obiectiv structurat (OSCE – Objective Structured Clinical Examination), o examinare de tip hands on, utilizată frecvent în medicină, mai ales în țările occidentale, pentru a testa competențele și abilitățile clinice ale candidaților.

Metoda a fost implementată în premieră la noi în ţară de Facultatea de Medicină a UMF Cluj, încă de acum doi ani, în scopul standardizării și asigurării transparenței evaluării studenților și rezidenților.
În perioada imediat următoare, noul sistem de evaluare online va fi defintivat și testat, fiecare student va trece printr-o simulare de examen, toate cadrele didactice având la rândul lor posibilitatea de a experimenta o astfel de examinare înainte de începerea propriu-zisă a sesiunii.
Mai mult, în perioada următoare se vor desfăşura online şi activităţile didactice pentru ciclul de doctorat, precum şi susţinerea tezelor de doctorat. De asemenea, concursurile pentru ocuparea posturilor didactice, examenele de promovare în cariera didactică și obținerea atestatului de abilitare pentru cooptarea în Școala Doctorală a universității se vor organiza tot în spaţiul virtual.

“Am reușit, într-un timp foarte scurt, să implementăm cea mai eficientă platformă online, astfel încât toate cursurile şi examenele să se desfășoare în condiții foarte bune. Sunt paşi importanţi făcuţi înspre viziunea noastră de examinări viitoare standardizate în cadrul UMF Iuliu Haţieganu, așa cum se practică la universitățile prestigioase din lume. Să luăm din această situație de criză ceea ce ne poate folosi în viitor, identificând oportunități unde este posibil. Continuitatea, calitatea și implicarea fiecăruia dintre noi sunt vitale pentru ca, atunci când vom învinge acest virus, să putem avea aceleași rezultate excepționale ca până acum, să continuăm să ne dezvoltăm și să formăm medici, farmaciști și asistenți valoroși pentru societate”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”.

UMF a trecut întrega activitate didactică în mediul online încă de la începutul lunii martie.

Ne poți asculta și aici: