Kiosztják az EMKE díjakat

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjai idén is méltó gazdáira lelnek. A díjátadó gálára április 13-án, szombaton délután 3 órától kerül sor Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Az EMKE idei díjazottjai:

Gr. Bánffy Miklós-díj: Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Laczkó Vass Róbert színművész, előadóművész részére –  szerteágazó kultúrafenntartó, közösségformáló és -megtartó fáradhatatlan tevékenységéért – gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

Bányai János-díj: Jakab Albert Zsolt néprajzkutató részére – a kolozsvári emlékezetkultúra kutatása és az erdélyi magyar néprajztudomány szervezése terén végzett munkásságáért.

Janovics Jenő-díj: a Kolozsvári Televízió magyar adásának szerkesztősége részére – az erdélyi magyar közművelődés, a hagyományápolás, az identitástudat, valamint a magyar nyelv és kultúra megőrzésének terén nyújtott hathatós tevékenységéért.

Kallós Zoltán-díj: Szabó Ferenc tanító részére – a temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom több mint két évtizedes lelkes szervezése, közművelődési munkássággá elismeréseképpen.

Kovács György-díj: Bandi András Zsolt színművész részére – a bánsági szórványban betöltött közéleti munkásságáért, valamint a temesvári és erdélyi színpadokon eljátszott jelentős szerepekért.

Kötő József-díj: Takács Csaba, a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke részére – a romániai magyar civil szféra, kiemelten a szórvány több mint húsz éves támogatásáért.

Gr. Kun Kocsárd-díj: Balla Ferenc, a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója részére –a közel három évtizedes szerteágazó közművelődési tevékenységéért, valamint szórványkollégium, néprajzi múzeum és népművészeti központ működtetéséért.

Gr. Mikó Imre-díj: ifj. Mezei János vállalkozó részére – a kolozsvári és környékbeli magyar egyházak, oktatási intézmények illetve kulturális egyesületek jószívű és alázatos támogatásáért.

Monoki István-díj: Lokodi Anna ny. megyei könyvtáros részére – a háromszéki közkönyvtárak szakmai irányításáért, elkötelezett közösségépítő és szervező munkájáért, a könyvtárosi hivatástudat ösztönzéséért.

Nagy István-díj: Köllő Ferenc karvezető részére – az erdélyi magyar fúvószenekarok terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és kiváló, önzetlen oktatói tevékenysége elismeréseként.

Poór Lili-díj: Szabó Enikő színművész részére – példaként felmutatható értékeket képviselő alkotó tevékenysége elismeréseképpen.

Spectator-díj: Graur János újságíró, főszerkesztő részére – a magyar sajtó és közösség megmaradása érdekében a szórványban végzett kitartó munkájáért.

Szolnay Sándor-díj: Bordy Margit képzőművész részére – a legnemesebb erdélyi pasztellhagyományokat a legkorszerűbb művészi törekvésekkel ötvöző, magyar közösségünket szolgáló, kimagasló teljesítménye elismeréseképpen.  

Életműdíj: Boldizsár Zeyk Imre helytörténész, közművelődés-szervező részére – kiváló intézményalapító, közösségformáló, szervező és gyűjtő munkája elismeréseképpen.

Te-ar mai putea interesa

X
X
X