Masterat pentru viitorii profesori

Pentru prima oară, absolvenții de facultate care doresc să devină profesori pot urma un program de masterat, în acest sens. Opt universități din țară, între care și Universitatea Babeș-Bolyai, vor oferi această posibilitate, la forma de învățământ cu frecvență.

Absolvenții se pot înscrie la masterul didactic din același domeniu fundamental, corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență, dar pot opta și pentru o a doua specializare din cadrul aceluiași domeniu fundamental, aferent celui înscris pe diploma de licență sau echivalentă. Domeniile fundamentale sunt matematică și științele naturii, științe inginerești, științe biologice și biomedicale, științe sociale, științe umaniste și arte, știința sportului și educației fizice.

Programul de studii de master didactic va avea o durată de doi ani.

În anul universitar următor, Universitatea Babeș-Bolyai va avea 50 de locuri disponibile pentru acest program, subvenționate de la bugetul de stat.

 

Ne poți asculta și aici: