La saloanele de înfrumusețare aveţi dreptul la gratuitate pentru serviciul prestat fără bon fiscal 

Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează, la nivel național, un program de conformare referitor la veniturile realizate de persoanele fizice care prestează activități de înfrumusețare/întreținere corporală.   O informare adecvată va conduce la creșterea nivelului de conștientizare a obligațiilor fiscale ce derivă din obținerea unor astfel de venituri și va reduce riscul penalizărilor/amenzilor în cazul […]

Ne poți asculta și aici: