UMF, în topurile internaționale Shanghai și Scimago

UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca se află pe locul al doilea, la nivel național, în prestigioasele clasamentele Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects și Scimago Institutions Ranking.

Cunoscutul clasament universitar Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2020 clasifică instituțiile de învățământ superior din lume în 54 de domenii aferente pentru cinci zone tematice fundamentale: ştiinţele naturii, inginerie, ştiinţele vieţii, ştiinţe medicale şi ştiinţe sociale.
Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj se situează pe locul al doilea la nivel național în domeniul Științe Medicale, pe subiectul Medicină clinică și se regăsește în top 401-500 la nivel mondial.

Indicatorii de performanţă ai acestei clasificări se bazează pe performanţa academică obținută prin activitatea de cercetare ştiinţifică. Acești indicatori de performanţă măsoară producția ştiinţifică, calitatea cercetării, gradul de colaborare internațională, cercetarea de bună calitate și cele mai înalte recunoașteri academice.

Scimago Institutions Ranking (SIR) este o clasificare a instituțiilor academice și de cercetare, clasificate în baza unui indicator compus, care combină trei seturi de indicatori diferiți: performanța cercetării, rezultatele inovării și impactul social.

În acest clasament, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca ocupă a doua poziție pe domeniul cercetare și locul al treilea la nivel general, în topul celor 28 de instituții de învățământ superior din România.

„Cercetarea coordonată cu viziune integratoare și de internaţionalizare, sustenabilă prin proiecte, este una dintre prioritățile activităţii noastre ca universitate de cercetare avansată. Prin ea ne menţinem și creștem recunoașterea naţională și internaţională, prestigiul și competitivitatea într-un context în care acest aspect are o importanţă globală din ce în ce mai însemnată”, a declarat prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul UMF “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

La nivel național, universitatea clujeană a fost inclusă în ierarhizarea realizată de Ministerul Educației și Cercetării și de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) în categoria universităților de cercetare avansată și educație.