A BBTE az InclusU Európai Egyetem projekt tagjává vált

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem az InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University) nevű európai egyetemi konzorcium úgynevezett „Európai Egyetem” tagjává vált ettől a tanévtől kezdve.

A hivatalosan február 20-án Brüsszelben létrehozott InclusU nevű szövetséget a Lille-i Egyetem (Franciaország), a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (Románia), a Malmö-i Egyetem (Svédország), a vilniusi Mykolas Romeris Egyetem (Litvánia), a Minhói Egyetem (Portugália), a Roma Tre Egyetem (Olaszország) és a Wrocławi Egyetem (Lengyelország) alkotja. A szövetség koordinátora a Lille-i Egyetem, amely Franciaország legnagyobb felsőoktatási intézménye, s folyamatosan jelen van a legnevesebb nemzetközi egyetemi rangsorokban – tudtuk meg a Tudományegyetem közleményéből.

Az InclusU szövetség szerves része az Európai Egyetemek Kezdeményezésnek (European Universities Initiative), amelynek alapgondolatát 2017-ben Franciaország elnöke, Emmanuel Macron fogalmazta meg, és ebből kiindulva az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 2024-re közel 20 úgynevezett európai egyetem jöjjön létre. Az Európai Egyetem egy egyetemi szövetséget jelent, olyan felsőoktatási intézmények részvételével, amelyek többprofilúak, és szövetségük révén széles körű földrajzi lefedettséget biztosítanak Európában; továbbá hosszú távú akadémiai stratégiával rendelkeznek, s ezek alapja a fenntarthatóság, a kiválóság és a közös európai értékek. Nem utolsó sorban hallgatókra összpontosító képzési programokkal rendelkeznek, a hallgatók alulról felfelé (bottom up) építkező képzési programokat dolgozhatnak ki az egyetemközi „kampusz” keretében, s az egyetemi mobilitás minden képzési szinten biztosított; a hallgatóknak lehetőségük nyílhat arra, hogy a szövetséget alkotó egyetemeken folytatott tanulmányok társításával is diplomát szerezhessenek és természetesen jelentős és aktuális európai kérdések megoldását tűzik ki célul, interdiszciplináris megközelítésben, a releváns szereplők közötti együttműködésre alapozva – (hallgatók/oktatók-kutatók/társadalom). Az InclusU Európai Egyetem rendelkezik ezzel az összetett profillal, egyesítve az Európai Unió északi, déli, keleti és nyugati részében, a fővárosokban, a határvárosokban és a fejlettebb vagy kevésbé fejlett térségekben működő nagy hagyományú vagy újabb alapítású egyetemeket – tájékoztatott a BBTE.

„Az InclusU egy jól körvonalazott egyetemi szövetség, amelyet az európai egyetem pályázat sikerre vitele érdekében hoztunk létre, akár az ez évi, akár az elkövetkező években megnyíló pályázati lehetőségekre gondolva. Végső soron azonban ez a projekt akkor is sikeresnek tekinthető, ha nem sikerül rá pénzügyi támogatást nyerni, hiszen hozzájárul a BBTE nemzetköziesítéséhez. Adott helyzetekben az akadémiai víziónak és elköteleződésnek túl kell lépnie a pénzügyi érdekeken”, nyilatkozta a BBTE rektora, dr. Ioan-Aurel Pop akadémikus, egyetemi tanár.

A konzorcium hivatalos megalakulására 2019. február 20-án került sor Brüsszelben, ahol a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE kutatásért, versenyképességért-kiválóságért, a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese, dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a kihelyezett tagozatokért, a magyar egyetemekkel való kapcsolattartásért és a minőségbiztosításért felelős magyar tagozatos rektorhelyettes, valamint dr. Sergiu Mișcoiu egyetemi tanár, a Nemzetközi Kapcsolatok Központjának igazgatója képviselte.

A felvétel forrása: https://ec.europa.eu/education

Ne poți asculta și aici: