Apa potabilă, mai scumpă la Cluj. Compania de Apă Someș anunță o majorare de la 2,87 lei/mc la 3,15 lei/mc

Compania de Apă Someș (CAS), care deservește mai multe localități din județele Cluj și Sălaj, intenționează să crească prețul apei potabile de la 2,87 lei/mc, cât este în prezent, la 3,15 lei/mc.

Apa potabilă va fi mai scumpă în județele Cluj și Sălaj. FOTO: EBS Radio

De asemenea, reprezentanții CAS intenționează să crească tariful de canalizare-epurare de la 3,32 lei/mc la 3,64 lei/mc. Ultima majorare a prețului apei potabile și a tarifului de canalizare-epurare a avut loc în 2013.

„Rațiunea necesitații de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă în influența primită în costurile de producție din perioada 2013-2018, urmare a punerii în funcţiune a unor instalaţii şi utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a creșterilor progresive a prețului energiei, combustibililor, celorlalte materii și materiale utilizate în procesele de captare, tratare, transport, pompare și distribuție apă potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport, pompare și mai ales epurare a apelor uzate menajere, industriale și pluviale”, susțin reprezentanții CAS.

Potrivit acestora, în ultimii cinci ani numărul localităților deservite de companie a crescut de la 172 la 248.

Noile prețuri și tarife au fost avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice și mai trebuie aprobate de Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, care acționează în numele și pentru autoritățile publice județene și locale din aria deservită de Compania de Apă Someș în județele Cluj și Salaj.

 

X
X
X