Live
EBS Radio cover
Cluj Sounds Better
EBS Radio

Copiii vor primi de la stat 600 de lei pe an, în programul Junior Centenar

Guvernul a adoptat proiectul de ordonanță de urgență potrivit căruia începând cu anul 2019 se va acorda o primă de stat în valoare de 600 lei anual pentru persoanele care deschid un „cont individual de economii Junior”.

„Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minim un 1.200 lei. În cazul în care la finele anului alendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă”, se arată în ordonanță, informează Mediafax.

Totodată, sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei.

În cadrul programului guvernamental „gROwth -Contul individual de economii Junior Centenar”, titularul unui astfel de cont este orice copil care îndeplinește următoarele condiții: este cetățean român și nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Contul individual de economii Junior Centenar se deschide pe numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi.

„În contul individual de economii Junior Centenar se pot depune, de către reprezentantul legal al titularului sau de către alte persoane, oricând sume de bani în lei, prin virament, mandat postal prin oficiile Poştei Române sau în numerar prin caseriile unităţilor Trezoreriei Statului. Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot face obiectul unei tranzacții, nu pot fi cesionate sau gajate, sub sancțiunea nulității actelor respective”, se arată în Ordonanță.

Sumele depuse în contul individual de economii Junior Centenar, cu excepţia sumelor reprezentând prima de stat, sunt purtătoare de dobândă. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărui nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte, la scadenţa depozitului, când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani.

Sumele existente în contul individual de economii Junior Centenar nu pot fi retrase până la împlinirea de către titular a vârstei de 18 ani, cu excepția unor cheltuieli de sănătate pentru tratarea minorului în cazul bolilor cu risc de deces sau în cazul decesului minorului.

La împlinirea vârstei de 18 ani, titularul contului sau reprezentantul legal al acestuia, după caz, poate efectua retragerea totală a sumelor din cont.

Prima de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi se suportă din bugetul anual aprobat potrivit legii pentru Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. În cazul copiilor ocrotiţi prin serviciile publice şi private specializate pentru protecţia copilului, de punerea anuală minimă de 1200 lei se efectuează din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

X
X
X