630.000 euro de la Banca Mondială pentru elaborarea planului de dezvoltare a județului Cluj

Județul Cluj este primul din România care va primi asistență tehnică de la Banca Mondială pentru a elabora un nou plan de Amenajare a Teritoriului.

Planul de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ), necesar pentru a trasa direcțiile și priorități de dezvoltare, datează din anul 1998. Pentru actualizarea acestuia, Consiliul Județean Cluj a aprobat încheierea unui acord de asistență cu Banca Mondială.

Practic, vor fi făcute zeci de studii privind zonele naturale protejate și mediul, populația, rețeaua de localități, resursele naturale şi economia, transporturile şi căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară a teritoriului, patrimoniul cultural sau riscurile naturale, printre altele.

În baza acestor zece studii de fundamentare, Banca Mondială va acorda sprijin tehnic pentru elaborarea PATJ-ului, potrivit reprezentanților CJ Cluj.

Acordul va fi încheiat pentru o perioadă de 25 de luni de la data intrării în vigoare, cu posibilitatea de a fi prelungit, iar valoarea acestuia este de 630.000 euro.

Ne poți asculta și aici: