UBB Cluj, parte a unei alianțe pentru construirea unei universități europene

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca este parte a unei alianțe internaționale pentru construirea unei universități europene.

Alianța, numită InclusU (Inclusivess in/for the European Union through a European University), a fost lansată în 20 februarie, la Bruxelles, și este formată din Universitatea din Lille (Franța), Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România), Universitatea din Malmö (Suedia), Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius (Lituania), Universitatea din Minho (Portugalia), Universitatea Roma Tre (Italia) și Universitatea din Wrocław (Polonia).

Alianța InclusU face parte din Inițiativa Universităților Europene (European Universities Initiative) care are la bază ideea formulată în anul 2017 de președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit căreia Uniunea Europeană își propune ca în anul 2024 să aibă aproximativ 20 de universități europene.

„Alianța universitară InclusU este una robustă, creată pentru a reuși în acest demers, fie acum, fie prin aplicațiile deschise în următorii ani. Dar, în ultimă instanță, acest demers este astfel gândit încât să conteze pentru internaționalizarea UBB chiar în condițiile în care nu s-ar câștiga finanțarea, deoarece viziunea și angajamentul academic trebuie și pot uneori să transceadă partea financiară”, a declarat rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop.

„UBB are în istoria ei și în Carta proprie angajamentul pentru un profil de universitate de excelență de talie internațională (world-class). O astfel de universitate generează cunoaștere avansată (prin cercetare), diseminează cunoașterea (prin predare-învățare/educație modernă – într-un model humboldtian de tip research-based teaching care formează cetățeni activi în societate) și utilizează cunoașterea (prin activități inovatoare/de calitate către comunitate/societate). Există două căi majore spre statutul de universitate world-class, de cele mai multe ori angajate cumulativ de universitățile de succes în acest demers. Prima cale se bazează pe competitivitate academică susținută financiar și legislativ. UBB își asumă această cale, mai ales la nivel de master/doctorat, deși nu o poate face maximal din cauza subfinanțării și a contextului legislativ din țară, complet defavorabil competitivității-excelenței academice. A doua cale se bazează pe creșterea potențialului intelectual (de ex. de inteligență/creativitate) prin sporirea capitalului uman și social al universității pe baza unor mecanisme de incluziune. UBB, prin InclusU, își propune să valorifice la maximum această cale pentru atingerea statutului academic de tip world-class, dar cred că UBB trebuie să utilizeze programatic această cale, indiferent dacă finanțarea va fi sau nu obținută în acest demers specific”, a spus Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

O universitate europeană este o alianță de universități cu diverse profiluri și acoperire geografică largă, care are o strategie academică pe termen lung și care vizează rezolvarea unor probleme europene majore.

Ne poți asculta și aici: